Yêu thích
Tokbokki Xúc Xích Phô Mai
Tokbokki Xúc Xích Phô Mai
528 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gọi để đặt hàng 0363485896
1. Menu
Tokbokki Xúc Xích Phô Mai
Tokbokki Xúc Xích Phô Mai
đã đặt 0 lượt
120000
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (6000 /km, nếu < 3km: 15000)
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!