Yêu thích
Tokbokki Truyền Thống
Tokbokki Truyền Thống
528 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gọi để đặt hàng 0363485896
1. Menu
Tokbokki Truyền Thống
Tokbokki Truyền Thống
đã đặt 0 lượt
85000
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (6000 /km, nếu < 3km: 15000)
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!