Yêu thích
TIỆC TIỆC
248 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gọi để đặt hàng 0363.485.896
1. ĐỒ CHIÊN
COMBO G7
COMBO G7
đã đặt 0 lượt
75000
COMBO G6
COMBO G6
đã đặt 0 lượt
70000
COMBO G5
COMBO G5
đã đặt 0 lượt
65000
COMBO G4
COMBO G4
đã đặt 0 lượt
55000
COMBO G3
COMBO G3
đã đặt 0 lượt
50000
COMBO G1
COMBO G1
đã đặt 0 lượt
40000
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (6000 /km, nếu < 3km: 15000)
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!