Yêu thích
Thịt lõi vai bò Mỹ
528 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gọi để đặt hàng 0363485896
1. Thịt lõi vai bò Mỹ
Thit lõi vai bò Mỹ
Thit lõi vai bò Mỹ
đã đặt 0 lượt
165000
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (6000 /km, nếu < 3km: 15000)
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!