Yêu thích
Sườn heo nhập khẩu
528 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gọi để đặt hàng 0363485896
1. Sườn heo nhập khẩu
Sườn heo nhập khẩu
Sườn heo nhập khẩu
đã đặt 0 lượt
72500
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (6000 /km, nếu < 3km: 15000)
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!