Yêu thích
Pizza Thập Cẩm 24cm
Pizza Thập Cẩm 24cm
528 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gọi để đặt hàng 0363485896
1. Menu
Pizza Thập Cẩm 24cm
Pizza Thập Cẩm 24cm
đã đặt 0 lượt
238000
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (6000 /km, nếu < 3km: 15000)
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!