Yêu thích
Pizza nhân sẵn
Pizza nhân sẵn
Pizza nhân sẵn
Đế bánh Pizza
Đế bánh Pizza
Pizza nhân sẵn
Pizza nhân sẵn
PIZZA nhân sẵn
528 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7
Gọi để đặt hàng 0988.95.33.99
0
1. Pizza 14 cm
Pizza Thập cẩm
Pizza Thập cẩm
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, jambon, gà giòn không xương, ba rọi bò Mỹ, xúc xích.

Liên hệ
Pizza Xúc Xích
Pizza Xúc Xích
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, xúc xích.

Liên hệ
Pizza Hải Sản
Pizza Hải Sản
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, thanh cua, tôm, mực.

Liên hệ
Pizza Gà
Pizza Gà
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, thịt gà không xương.

Liên hệ
Pizza Bò
Pizza Bò
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, thịt ba rọi bò Mỹ.

Liên hệ
2. Pizza 16 cm
Pizza Thập cẩm
Pizza Thập cẩm
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, jambon, gà giòn không xương, ba rọi bò Mỹ, xúc xích.

Liên hệ
Pizza Hải Sản
Pizza Hải Sản
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, thanh cua, tôm, mực.

Liên hệ
Pizza Xúc Xích
Pizza Xúc Xích
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, xúc xích.

Liên hệ
Pizza Gà
Pizza Gà
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, thịt gà không xương.

Liên hệ
Pizza Bò
Pizza Bò
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, thịt ba rọi bò Mỹ.

Liên hệ
3. Pizza 20 cm
Pizza Thập cẩm
Pizza Thập cẩm
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, jambon, gà giòn không xương, ba rọi bò Mỹ, xúc xích.

Liên hệ
Pizza Hải Sản
Pizza Hải Sản
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, thanh cua, tôm, mực.

Liên hệ
Pizza Xúc Xích
Pizza Xúc Xích
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, xúc xích.

Liên hệ
Pizza Gà
Pizza Gà
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, thịt gà không xương.

Liên hệ
Pizza Bò
Pizza Bò
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, thịt ba rọi bò Mỹ.

Liên hệ
4. Pizza 24 cm
Pizza Bò
Pizza Bò
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, thịt ba rọi bò Mỹ.

Liên hệ
Pizza Gà
Pizza Gà
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, thịt gà không xương.

Liên hệ
Pizza Xúc Xích
Pizza Xúc Xích
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, xúc xích.

Liên hệ
Pizza Hải Sản
Pizza Hải Sản
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, thanh cua, tôm, mực.

Liên hệ
Pizza Thập cẩm
Pizza Thập cẩm
đã đặt 0 lượt

Bao gồm: Đế bánh pizza, phô mai Mozzarella, tương cà, jambon, gà giòn không xương, ba rọi bò Mỹ, xúc xích.

Liên hệ
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (5000 /km, nếu < 3km: )
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!