Yêu thích
Pizza Jambong & Xúc Xích 24cm
Pizza Jambong & Xúc Xích 24cm
528 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gọi để đặt hàng 0363485896
1. Menu
Pizza Jambong & Xúc Xích 24cm
Pizza Jambong & Xúc Xích 24cm
đã đặt 0 lượt
238000
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (6000 /km, nếu < 3km: 15000)
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!