Yêu thích
Phô mai Mozzarella khối
Phô mai Mozzarella khối
516 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gọi để đặt hàng 0363485896
1. Menu
Phô mai Mozzarella khối
Phô mai Mozzarella khối
đã đặt 0 lượt
215000
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (6000 /km, nếu < 3km: 15000)
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!