Yêu thích
Nạc đùi bò Úc
528 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gọi để đặt hàng 0363485896
1. Nạc đùi bò Úc
Nac đùi bò Úc
Nac đùi bò Úc
đã đặt 0 lượt
140000
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (6000 /km, nếu < 3km: 15000)
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!