Yêu thích
17-07-2018

1. Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản
1_1

 

 

Quý khách vui lòng đăng nhập bằng tài khoản đã có ở hotsale hoặc đăng nhập thông qua Facebook/ Google. 

 

2_2

Trong trường hợp chưa đăng ký tài khoản, quý khách có thể chọn dòng "Đăng ký" để đăng ký tài khoản tại Hotsale.vn

 
1_2

2. Sau khi đã hoàn tất, quý khách có thể bấm vào chữ "Đăng ký" để hoàn tất quá trình tạo tài khoản .

1_3