Yêu thích
03-04-2019

Hotsale rất quan tâm đến việc kinh doanh của quý thành viên, để giúp quý thành viên dễ dàng quản lý đơn hàng của mình, dưới đây là các bước giúp quý thành viên kiểm tra đơn hàng của mình khi có đơn hàng được gửi tới.

Quy trình tóm tắt :

1_1