Yêu thích
Gà Nướng Kiểu Mỹ Sốt BBQ (1/2 con)
Gà Nướng Kiểu Mỹ Sốt BBQ (1/2 con)
528 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gọi để đặt hàng 0363485896
1. Menu
Gà Nướng Kiểu Mỹ Sốt BBQ...
Gà Nướng Kiểu Mỹ Sốt BBQ...
đã đặt 0 lượt
119000
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (6000 /km, nếu < 3km: 15000)
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!