Yêu thích
Đùi gà 1/4 Pedue (3 cái/kg)
528 Huynh tấn phát binh thuận quận 7
Gọi để đặt hàng
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (6000 /km, nếu < 3km: 15000)
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!