Yêu thích
Dẻ sườn bỏ Mỹ không xương
528 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gọi để đặt hàng 0363485896
1. Dẻ sườn bỏ Mỹ không xương
Dẻ sườn bỏ Mỹ không...
Dẻ sườn bỏ Mỹ không...
đã đặt 0 lượt
185000
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (6000 /km, nếu < 3km: 15000)
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!