Yêu thích
Đế bánh Pizza
Đế bánh Pizza
Đế bánh Pizza
Đế bánh Pizza
Đế bánh Pizza
Đế bánh Pizza
Đế bánh Pizza rải phô mai
528 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7
Gọi để đặt hàng 0988.95.33.99
0
1. Đế bánh Pizza không
Kích thước 14 cm
Kích thước 14 cm
đã đặt 0 lượt
10000
Kích thước 16 cm
Kích thước 16 cm
đã đặt 0 lượt
15000
Kích thước 20 cm
Kích thước 20 cm
đã đặt 0 lượt
20000
Kích thước 24 cm
Kích thước 24 cm
đã đặt 0 lượt
25000
2. Đế bánh Pizza rải phô mai
Kích thước 14 cm
Kích thước 14 cm
đã đặt 0 lượt
Liên hệ
Kích thước 16 cm
Kích thước 16 cm
đã đặt 0 lượt
Liên hệ
Kích thước 20 cm
Kích thước 20 cm
đã đặt 0 lượt
Liên hệ
Kích thước 24 cm
Kích thước 24 cm
đã đặt 0 lượt
Liên hệ
Đơn hàng của bạn
Tổng tạm tính
Tổng:(Tạm tính)
Phí vận chuyển (5000 /km, nếu < 3km: )
0
Tiếp tục

Đã có 0 lượt đặt hàng thành công!